Svalöfs Gymnasium

Insändare angående Svalöfs Gymnasium

Det är glädjande att Torbjörn Ekelund intresserar sig för vår motion om Svalöfs Gymnasium trots att den ännu endast är inlämnad för beredning.

Syftet med vår motion är att vi vill satsa på de praktiska utbildningarna inom främst jordbruk men även på fordon- och transportsidan.

Vi yrkade på att Svalöfs Gymnasium tillsammans med branschen utreder behov, förutsättningar och potential för fler yrkesutbildningar inom lantbruk-, transport- och fordonsområdena och därefter fokuserar på att utveckla dessa.

Vi vill också se på förutsättningarna för att anordna eftergymnasiala utbildningar på skolan. Då skapas ännu större möjligheter att lyfta kvaliteten i utbildningen.

Nyligen har regeringen presenterat en lagrådsremiss där förslaget om att arbetsmarknadens behov ska få ökad betydelse vid planering och dimensionering av gymnasie- och yrkesutbildningarna.

Detta är något som Svenskt Näringsliv stöttar och branscherna efterfrågar. Vi har ju förmånen att ha en bra gymnasieskola i kommunen och vi i politiken ska medverka till att underlätta företagens kompetensbehov.

Vi är därför stolta att kunna presentera en motion helt i linje med hur näringsliv och branscherna vill organisera yrkesutbildningarna. Vad gäller de teoretiska utbildningarna så har vi inget emot dem, men det förutsätter att det finns elever som vill gå på dem. Så är det inte idag.

Under läsåret 2021-22 har man inte kunnat genomföra utbildningen pga alltför få sökande. För elevernas skull är det viktigt att gå tillsammans med tillräckligt många klasskamrater, för att trivas och för att få rätt kvalitet i sin skolgång.

Att hamna i en klass med få elever från början och där flera slutar under årens gång främjar varken studieresultat eller välmående.

Marie Irbladh (C)

Lennart Pettersson (C)

Annelie Johnsson (C)