Trelleborg
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik
 • / En attraktiv stad och en spännande landsbygd

En attraktiv stad och en spännande landsbygd

Bild

Det fantastiska med vår kommun är den attraktiva mångfalden av boende i stad, livskraftiga mindre orter likaväl som på landsbygd. Samtidigt har vi en perfekt placering där närheten till både hav och skogar men även till Malmö, Köpenhamn och resten av världen. Det måste vi så klart nyttja på ett klokt sätt. Samtidigt måste vi självfallet utveckla de områden som kan bli ännu bättre.

 • Meningsfull fritid och lustfylld kultur är viktiga ingredienser vid valet av bostadsort, det behöver även fortsättningsvis utvecklas.
 • Stödet till enskilda vägar måste uppgraderas. En avsiktsförklaring från kommunens sida om hur vi ska stödja och förbättra samfälldheternas arbete för bättre underhåll, ökad belysning och trygghet.
 • Vi vill få fler att åka kollektivt, då måste väderskydd anordnas i högre grad, låsbara cykelställ vid hållplatser och närtrafiken prioriteras.
 • Bättre bussförbindelser i kommunens östra delar.
 • Kommunens ekonomi måste stärkas för att vi ska vara en attraktiv kommun, vi måste hushålla med skattemedel samtidigt som bland annat skollokaler och omsorgsverksamhet behöver mer medel.
 • Utarbeta lokal havsmiljöplan.
 • Förtäta måttfullt i byarna.
 • Verka för billigare och enklare bostäder såsom ungdomslägenheter.
 • Fritidsgård på väster i Trelleborg.
 • Musik och teaterscen ska inrymmas i den nya kommunfullmäktigesalen.
 • Genomföra planerna för utvecklingen av Övre/Stadsparkskvarteren snabbt.
 • Moderna, miljöriktiga och tidsenliga idrottsanläggningar.
 • Utveckla temalekplatser och utegym.
 • Aktivt arbeta för minskade negativa konsekvenser av nyårsfyrverkerier.
Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.