• / Vår politik
  • / En kompetent befolkning med en vass skola

En kompetent befolkning med en vass skola

Bild

Vår kommun ska självfallet vara en kommun där kunskap och fallenhet ska främjas. En barnomsorg där barnen och dess föräldrar är i fokus. Där barnets trygghet ska vara högst prioriterat. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och sexuella övergrepp. Vi vet att utbildade och trygga barn kommer att växa upp som goda vuxna kommunmedborgare och kommer att bidra till en kommun med god ekonomi. Det är en trygg kommun.

Det innebär att barnomsorg och skola måste finnas i hela vår kommun och det innebär att vi måste satsa på barnens arbetsplatser. Moderna hjälpmedel är en självklarhet likaväl som närproducerad och läcker skolmat.

Livets lärande slutar inte i grundskolan eller på gymnasiet, vi måste ge människor möjlighet att växla bana även en bit in i livet. Komvux och även delar av högskolan måste prioriteras.

  • Lokaler som är planerade och avsedda för barnomsorg och lärande måste bli fler.
  • Närproducerad skolmat som serveras i lugn miljö.
  • Lärarna ska fokusera på utbildning, fler kategorier av vuxna i skolan som kompletterar lärare.
  • Skollokaler i hela vår kommun.
  • Ökat fokus på idrott samt sex och samlevnad.
  • Nolltolerans mot mobbning.
  • Fortsatt satsning på komvux och aktiva arbetsmarknadsinsatser för ökad självförsörjning.
  • Fortsatt arbete för giftfri skola.
  • Tryggare skolvägar.