• / Vår politik
  • / Företag och utveckling för hela Trelleborg

Företag och utveckling för hela Trelleborg

Bild

För att Trelleborg ska växa och bidra med tillväxten måste vårt fokus på näringslivet och näringslivsutvecklingen öka. Vår kommun måste på ett mycket bättre sätt stödja men även nytta de goda förutsättningar vi har inom näringsliv, destinationsutveckling och miljö.

  • Stärka utvecklingen kring matturismen i Trelleborgs kommun.
  • Pilotkommun för gårdsförsäljning av öl och vin.
  • Utveckla ridstigar och vandringsleder.
  • Inom Trelleborgs kommun kraftigt minska bruket av produkter som innehåller mikroplaster.
  • Fortsatt arbete för fossilbränslefri fordonspark.
  • Utveckla Smyge som turistmål.
  • Aktivt arbete för att nå ett minskat antibiotikaanvändande.
  • Arbeta för självförsörjningsgraden ska öka.