Fredagssvepet - vecka 9

En mötesrik vecka går mot sitt slut. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö och byggnadsnämnden har haft möte.

Vi kan med glädje konstatera att det vi yrkade i vår motion den 9/8 2023 nu kommer att genomföras inom ramen för att den nya vårdformen med mobila närsjukvårdsteam införs i hela Skåne.

I Vellinge kommer det att leda till en tryggare och tillgängligare vård för kommunen sköraste äldre som redan har kommunala sjukvårdsinsatser i hemmet.

Utbildningsnämnden hade extra möte i tisdags för att godkänna 2023 årsredovisning. Vi har ett mål i kommunen att skolan ska vara i toppklass och även 2023 visar många fina resultat. Men vi kommer i vår jobba på förslag som ska underlätta för elever med Npf och psykisk ohälsa.

I kommunstyrelsen har vi fått rapport om samarbetet mellan polisen och kommunen har gått under 2023. Här vill vi se ett större samarbete mellan polis och skolan för att bygga relationer redan innan brott sker.

Vi har även svarat på en remiss från Länsstyrelsen om arbetet med ekologiska miljöer i Skåne. Vi blev lite besvikna på att svaret på remissen var lite tunn. Vi vill lyfta det miljöarbetet vi gör i kommunen och även se till att miljö- och naturfrågorna kommer högre upp på dagordningen.

Sist men inte minst önskar vi att vi blir vassare på upphandling i kommunen. Stora delar av vår verksamhet upphandlas och här är det viktigt att vi sköter detta exemplariskt. Inget annat än det bästa är nog för Vellinge kommun och dess invånare.

I miljö och byggnadsnämnden avslogs bygglov på löpande band. Här måste vi verkligen ha en uppdatering på markanvändningskartan så vi kan få tydligare riktlinjer för byggnation. Vi måste hitta ett sätt att exploatera i vår känsliga och värdefulla natur.