Det behövs två gång- och cykelvägar - nya 49:an

Brogårdsleden, som är en led mellan väg 49 från Skövde och väg 184 mot Lidköping, kommer att skyltas om till väg 49. Det arbetet har redan påbörjats genom att infarten till Skara från Skövde sett har byggts om. Numer får man svänga in höger till Skara och den som ska vidare till Lidköping kör rakt fram. Med den åtgärden har det blivit tydligt att Brogårdsleden är en förlängning av 49:an. Samtidigt kommer man skylta om från 70 till 80 km/h, med andra ord högre hastigheter.
Vid Skarabergsrondellen finns sedan en längre tid en underfart för gång och cykeltrafikanter. Nu diskuteras att det ska tillkomma ytterligare G/C-vägar under Brogårdsleden. Trafikverket är med och bekostar en underfart. För en ytterligare underfart krävs sannolikt kommunal medfinansiering.
Trafiksäkerheten är viktig och oskyddade trafikanter som cyklister och gångare ska man värna om. Vi vill att människor ska förflytta sig enkelt och känna sig trygga i trafikmiljön. Samtidigt är det ut hälsoperspektiv bra att människor väljer cykel eller en promenad, framför bilen när det är möjligt.
Korsningen Gråbrödragatan och mot Planteringen är en korsning som är utsatt, där de boende med all rätt kräver en säkrare korsning med vänstersvängfält i båda riktningarna och en säker överfart för gång och cykel. Centerpartiet stödjer det förslaget.
Vi har stora flöden av trafik över Brogårdsleden vad gäller korsningen Malmgatan och mot Uddetorp. Tillkommer att många elever bor i Skara och passerar den oskyddade korsningen. Många Skarabor söker sig gärna ut den här vägen också för att uppleva stadsnära natur för att både cykla och gå på långpromenad. Därför behöver även denna korsning få vänstersvängfält i båda riktningarna och även här en underfart för gång och cykel.
Centerpartiet uttalar sig för att Skara kommun ska arbeta för vänstersvängfält i båda riktningarna och G/C-underfart vid båda dessa korsningarna. Motivet är att det är viktigt att ha bra trafiksäkerhet för att vara en attraktiv kommun. Därför bör kommunen förhandla med Trafikverket för bästa möjliga lösning där dessa aspekter finns med.


Mer info: Gunilla Druve Jansson

gruppledare 0707-99 51 83