Centerpartiet - positiva till handbollsinriktning

Kommentar

På senaste sammanträdet med Barn- och utbildningsnämnden togs beslut att ej ställa sig bakom ansökan om att starta samhällsprogram med inrikting beteendevetenskap-handboll, då det direkt konkurrerade med den kommunala verksamheten.

I underlaget stod det inget om vad det innebär att ha handbollsinriktning. Med det underlag vi fick har vi tagit rätt beslut. Om Ohlinsgymnasiet kommer in med en ny ansökan med kompletta handlingar så är vi positiva till en sådan utbildning då den inte konkurrerar med kommunens program längre.

Specialidrott är den kurs där eleven kan få betyg i sin sport, dvs där träning/match blir betygsgrundande. Med specialidrott krävs en ansökan om en NIU- Nationell idrottsutbildning, samt en skrivning om godkännande till handbollsförbundet, enligt gymnasieförordningen.

Uppdatering: Utöver de krav som ställs av Skolverket och i förordningen, kräver Svenska Handbollsförbundet att en skola som vill ansöka om NIU har ett etablerat samarbete med den klubb som utbildningen ska göras ihop med. Därför är Centerpartiets vilja att beslutet gällande Samhällsprogrammet med beteendeinriktning ändras till att nämnden är positiv till etableringen av ett sådant program. Det ställningstagandet delas även med M och Kd i BUN.

Suzanne Johansson (c) 2:e vice ordf BUN

Birgit Bjelkengren (c) ersättare i BUN