Ökat stöd till föreningslivet och studieförbunden


Alla människor ska ha möjlighet att delta i kulturliv och ett aktivt föreningsliv. Oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt.

Den statligt betalda kulturen – som exempelvis vissa museer som oftast ligger i storstäder – måste sprida sin verksamhet i hela landet. För att kulturen ska bli mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära. Kulturutbudet i Skara skall vara berikande både för den som bor här och för den tillfällige besökaren. Det ska finnas tillgängligt för barn och vuxna, samt ge våra nya invånare en möjlighet att ta del av den kultur de lever i.

Ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter gynnar folkhälsan och kommunens attraktivitet. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter erbjuda dessa möjligheter över hela kommunen. Föreningslivet ska ges förutsättningar att utvecklas och ska ses som en resurs som för kommunen är viktig att stödja.

Centerpartiet i Skara vill därför se över reglerna för föreningsstöd, så att fler föreningar kan få del av det kommunala stödet, till exempel föreningar för läxläsning. Vi vill också se över stödet till föreningsdrivna samlingslokaler så att de till exempel har möjlighet att dra in bredband i sina lokaler

Demokrati/påverkan, lokal utveckling och många andra frågor drivs framåt av ett aktivt föreningsliv och studieförbunden. De är en mötesplats för personer med olika bakgrund som vill ändra och göra saker tillsammans. Därför vill vi satsa på studieförbunden och föreningslivet.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Ökat stöd till civilsamhället; föreningar och folkbildning
  • Att se över reglerna för föreningsstöd
  • Att ge bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar stöd

 

Mikael Velander, Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden (C)

Lisbeth Karlsson Ersättare, Kultur- och fritidsnämnden (C)