Skaras dolda skatter måste upp i ljuset

Skara har ett av Sveriges äldsta bibliotek, Skara stifts- och landsbibliotek. Här finns material från medeltiden och fram till modern tid. Förutom den stora boksamlingen finns också handskrifter, arkiv och musikalier, lokalhistorisk litteratur och släktforskningsmaterial. Det är en helt fantastisk kulturskatt som förtjänar att visas upp och att användas i forskning. Tyvärr är det få som har möjlighet att se allt detta i dag. På samma sätt som vi visar och levandegör Kata gård borde vi också utveckla forskningsbiblioteket så att vår gemensamma historia kan levandegöras genom böckerna, breven och arkivhandlingarna.

Genom en medveten satsning på samlingarna kan vi väcka en av Skaras slumrande pärlor och lyfta fram Skara som den kulturstad staden är, men som alltför ofta tyvärr kommer i skymundan. Och det är bråttom. Gamla material kräver professionellt omhändertagande. De tre konkreta förslag vi framför är:

  1. Gamla biblioteket behöver en bibliotekarie med kunskap om hantering av äldre material. I dag finns det ingen sådan bibliotekarie som är knuten till forskningsbiblioteket. Både för samlingarnas skull och för att besökare ska kunna få adekvat hjälp behövs en bibliotekarie som har ansvar för och som kan samlingarna.
  2. Lappkatalogen måste skannas och på detta sätt göras fritt tillgänglig i digital form. I dag måste forskare och andra intresserade bege sig till Skara för att fysiskt bläddra i katalogen för att se vad som finns. Genom inskanning tillgängliggörs samlingarnas innehåll för alla.
  3. Säkerställande av samlingarnas bevarande måste göras. Det handlar om löpande översyn och arbete med sådant som klimat i arkiven, säkerhet och skydd när det gäller värdefulla handlingar och volymer mm.

Skara är en av Sveriges äldsta städer och bär på ett unikt kulturarv. Låt oss göra allt för att bevara och tillgängliggöra det för så många som möjligt!

Brita Planck, Kommunfullmäktigekandidat (C)

Lars Berg, Gruppledare (C)