Du har väl inte missat våra kulturskatter i Skara?

Du har väl inte missat Museet i Skara?

Skara är en gammal stad med mycket historia, utöver vår imponerande domkyrka har vi bl a också Västergötlands museum.
Trots att de just nu är stängda pågår ett stort arbete med att tillgängliggöra vår historia på nya sätt med digitalisering.
Gå gärna in på Museets hemsida och läs mer!

Fornbyns digitala framtid – Västergötlands museum (vastergotlandsmuseum.se)