Minskning av de riktade statsbidragen till skolan

Riktade statsbidrag tvingar kommunerna att välja bort satsningar som invånarna behöver. De läggs ofta på kortsiktiga projekt, istället för på långsiktig utveckling.

Centerpartiet anser att kommunerna vet bättre än staten vilka behov som finns och vad pengarna bör användas till. Vi presenterar nu därför två förslag för att förändra statsbidragen till skolan. Läs mer om förslagen här: , 20.2 kB.