Centerkvinnorna: Vi behöver fler kvinnor som driver företag

Sverige är i bottenligan på listan över företag i EU med en kvinna som ägare. Knappt 26 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Det är underkänt för ett land med höga ambitioner för jämställdhet.

Företagare och företag är avgörande för det svenska samhällets tillväxt och välmående. Fyra av fem jobb skapas i mindre företag. Våra företag är viktiga för Sveriges attraktionskraft när det gäller innovationer, för en konkurrenskraftig arbetsmarknad och för en stark samhällsekonomi. För att fler företag ska finnas, växa och verka i land och stad, behöver vi fler kvinnor som driver företag.

Det skiljer sig stort i hur mycket stöd som går till kvinnors och mäns företagande, och det vill vi ändra på. Att mer offentligt stöd tilldelas män som driver företag än kvinnor som gör det kan verka logiskt, eftersom det finns fler män än kvinnor som driver företag. Men utlysningar och finansieringserbjudanden är utformade i huvudsak för mansdominerade branscher och fördelas därefter. Dessutom beviljas ansökningar av företag som drivs av män oftare än företag drivna av kvinnor. Det är ovärdigt ett land med uttalade jämställdhetsmål.

Centerkvinnorna vill se satsningar på kvinnors företagande! Vi vill se fler företagarnätverk där kunskap och inspiration utbyts och sprids, jämställda offentliga stöd och ett bättre företagsklimat med ett jämställdhetsfokus i våra kommuner och regioner. Vi vill också att det införs en statlig investeringsbank som stödjer investeringar i företag som ägs och drivs av kvinnor.

För ett starkt samhälle behövs företag och för starka företag behövs det fler kvinnor. Låt oss satsa på det.

Malin Bergman, Förbundsordförande Centerkvinnorna Sverige
Inger Fredriksson, andre vice förbundsordförande CK, Katrineholm
Leena Kumpula, ordf CK Eskilstuna
Martina Hallström, ordf CK Nyköping
Inga-Lill Fredriksson, ordf CK Gnesta
Malin Kruhsberg, CK Eskilstuna
Victoria Barrsäter, CK Katrineholm
Marianne Andersson, CK Strängnäs