VÅR politik

Vi vill att hela Eskilstuna ska leva. Det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. Och alla ska givetvis känna sig välkomna och inkluderade. Vi vill även att Eskilstuna ska vara en modig kommun i framkant, där tillväxt och nya jobb skapas med största hänsyn till klimatet och miljön. Och vi vill att Eskilstuna ska vara en trygg plats att leva på, där människor känner stolthet och framtidstro och alla tar sin del av det gemensamma ansvaret för vår kommun.

sol-has-bg sol-light-text

FÖR ETT TRYGGT, GRÖNT OCH FÖRETAGSAMT ESKILSTUNA


I vårt Eskilstuna har alla möjlighet att försörja sig genom arbete eller studier och det är enkelt att starta och driva företag. Hit lockas gröna företag som brinner för innovation och hållbar tillväxt och här växer och frodas de gröna näringarna som levererar sund och säker mat till kommunens invånare.

I vår kommun hittar du Sveriges grönaste tätort och modernaste landsbygd. Här finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd – båda delarna behövs och förstärker och utvecklar varandra. Våra landsbygdsorter och bostadsområden är trygga och välkomnande, servicen finns nära och kommunikationerna är goda. Det går snabbt och enkelt att resa hållbart och ett välutbyggt bredbandsnät gör det möjligt att bo och verka i hela kommunen.

Våra barn och unga har tillgång till en bra skolgång, anpassad efter just deras behov och förutsättningar, och en meningsfull fritid fylld av goda förebilder. Vården och omsorgen är av högsta kvalitet och nära människorna som behöver den. Jämställdheten är hög, gemenskapen stark och tryggheten stor. Eskilstunaborna är stolta över sin historia och ser positivt på framtiden.

Det är vår vision för Eskilstuna.

Våra fyra fokusområden

Våra prioriterade frågor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.