Vårt parti

Centerpartiets historia och rötter letar sig långt tillbaka till de bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet i början av 1900-talet. Traditionen att bruka naturen har lärt oss att tänka långsiktigt och att ta hänsyn till miljön. Ideella föreningar och människors egen vilja att förändra är fortfarande motorn i Centerpartiet. Vi är aktiva i hela landet och är med och styr i flest kommuner av alla partier.

sol-has-bg sol-light-text

Vår historia

Centerpartiet bildades 1910 som en självständig och folklig politisk kraft inriktad på att föra landsbygdsbefolkningens talan. I början av 1900-talet arbetade vi hårt för att förbättra lantbrukarnas situation och stärka deras inflytande i samhället. Efterhand breddades politiken till att omfatta hela det politiska fältet, men landsbygden och dess utveckling är än idag en av våra viktigaste frågor. 

Genom lantbrukarens tradition att bruka naturen har vi lärt oss att tänka långsiktigt och ta hänsyn till miljön. Genom hela historien har vi även arbetat hårt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi var det första riksdagsparti som hade en kvinna som partiledare och sedan länge har vi det största kvinnoförbundet. Centerpartiet har alltid varit ett öppet parti, med stort fokus på medmänsklighet, rättvisa och demokrati. Vi har också alltid varit en folkrörelse. Än idag så ser vi ideella föreningar och människors egen vilja att förändra som grundmotorn i vårt parti. Och vi har alltid försvarat rätten att själv forma sitt liv oavsett vem man var eller var man kom ifrån, värderingar som finns med oss än idag.

Läs mer om vår historia


Våra värderingar

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi:

  • Vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt.
  • Försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
  • Vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.
  • Tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.

Läs mer om våra värderingar och vår ideologi


Vår grundberättelse

Ge kraft åt varje människa

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Jordnära visioner

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela landet.

En grön och trygg vardag för alla

Vi förenas av våra jordnära liberala värderingar, och genom vår företagsamhet driver vi igenom politik som gör människors liv bättre.


Så arbetar vi

Vi vill att beslut ska tas så nära människor som möjligt och utifrån alla människors lika rätt och värde. Vi kallar det för närodlad politik, men i grunden handlar det om att alla, oavsett var du kommer ifrån eller var du bor, ska kunna påverka sin vardag.

Läs mer om hur vi arbetar i Centerpartiet

Så arbetar vi lokalt i Eskilstuna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.