Våra politiker

Centerpartiet i Eskilstuna har närmare 30 aktiva förtroendevalda politiker som arbetar för att förverkliga vår politik. Det gör de i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i olika nämnder, bolag, råd, utskott, stiftelser och beredningar. Nästan alla är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Det interna arbetet leds av vår kretsstyrelse, som både består av förtroendevalda och övriga medlemmar.

sol-has-bg sol-light-text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.