Gnestas landsbygd måste också ha fiber

Dock måste vi återigen konstatera att nuvarande majoritet endast har "tätorten Gnesta" i sitt fokus, satsningar på landsbygden är obefintliga vilket vi inte kan acceptera.

Majoriteten i Gnesta har nu lagt sin framtidsplan och därmed budget för 2017.

I den redovisas de prioriteringar som förespråkas inom majoriteten. Många av dessa är bra samt vi tycker det är bra med en budget i balans. Dock måste vi återigen konstatera att nuvarande majoritet endast har "tätorten Gnesta" i sitt fokus, satsningar på landsbygden är obefintliga vilket vi inte kan acceptera.

Vi kan utläsa i budgeten hur satsningar på IT är det som slukar mest investeringsmedel. Det handlar om fritt wifi i kommunala lokaler, nya servrar och förnyelse av datorpark, e-tjänster på hemsidan med mera.

Alla dessa satsningar anser vi helt uddlösa om inte hela kommunen, det vill säga även landsbygden har en acceptabel uppkoppling till internet. Om vi ska digitalisera ett antal kommunala tjänster och ansökningar, bör det innefatta alla invånare i kommunen oavsett adress!

Vi ser med fasa hur skattemedlen centreras samtidigt som landsbygden avfolkas, det verkar som att majoriteten helst vill slippa ifrån den halvan av valmanskåren.

Vår bestämda uppfattning är att kommunen först måste garantera fiberuppkoppling till alla innan fri wifi införs. Vi anser det så viktigt för kommunens utveckling att vi även vill minska det budgeterade överskottet med 1,530 miljoner kronor.

Vi vill satsa 1,8 miljoner kronor till samordning av samt hjälpinsatser för byalag som, enligt info från Skanova på senaste KF, är det enda sättet att komma vidare med landsbygdens fiberutbyggnad.

Vi vill även göra en extra satsning på kultur och föreningslivet med 200 000 kronor. Dessa medel föreslås användas till förlustgarantier vid anordnande av offentliga arrangemang, inom vår kommun. Vi arbetar för att kunna behålla och utveckla vår levande landsbygd, som är en stor del av Gnesta kommun.

Centerpartiet i Gnesta

Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.