Insändare:
Vänsterpartiets debattklimat gynnar inte samarbeten

Svar på Vänsterpartiets debattinlägg "Vi beklagar att C i Gnesta inte vill driva sin politik" i SN 2/11.

Det är väldigt positivt att Vänsterpartiet står bakom många av våra valfrågor, det stöder vår tes om att alla egentligen är centerpartister innerst inne, men vissa vet bara inte om det.

Centerpartiet i Gnesta valde under mandatperioden 2018-22 att ingå valteknisk samverkan med Liberalerna, samt att vara i opposition.

Genom ett konstruktivt oppositionsarbete kunde vi få igenom många av våra hjärtefrågor som till exempel beslut om landsbygdspolitiskt program, en offentlig toalett i Björnlunda, utbyggnad av infrastruktur vid Aspliden Björnlunda, ny industrimark i Gnesta, utredning om grusplan vid Kvarnbackaskolan, cykelställ vid Klemmingsberg och satsning på flerlärarsystem i skolan. Detta är några exempel vad vi kunde driva igenom förra mandatperioden.

Kommande mandatperiod har vi valt att ingå valteknisk samverkan med Liberalerna och Kristdemokraterna för att även fortsättningsvis bedriva ett konstruktivt oppositionsarbete. Samarbeten inom politiken på lokal nivå är ofta grundat i förtroenden mellan människor som respekterar varandras åsikter.

Det debattklimat Vänsterpartiet bedriver gynnar inte dylika samarbeten.

Genom saklig och förtroendeingivande debatt och inspel är det lättare att komma ifråga när samarbeten skall mejslas fram, som helst skall vara hållbara hela mandatperioden. Detta bör Vänsterpartiet tänka på även mellan valen!

Håkan Ekstrand, gruppledare (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.