Reservation: KS Framtidsplan 2016-12-05

Vi måste säkerställa uppkopplingen i HELA kommunen för att de digitala tjänster som skall införas verkligen blir tillgängliga för alla kommuninnevånare.

I den Framtidsplan 2017-19 gällande KS förvaltning, som majoriteten föreslagit, är vi starkt kritiska till de obefintliga anslagen till ytterorter samt landsbygd i Gnesta kommun. Kommun består trots allt av tre tätorter förutom Gnesta och därutöver en omfattande landsbygd som alla utgör grund för skatteunderlaget.

Med det som bakgrund är det för oss helt främmande att tillåta en satsning på fritt WiFi i offentliga lokaler, innan en säker uppkoppling på landsbygden i form av fiber är färdigställd. Vi anser dessa pengar skall användas vid utbyggnad av fibernätet, för att hjälpa till, följa upp utbredningen samt undvika ”luckor” i nätets täckning inom Gnesta kommun.

Vi måste säkerställa uppkopplingen i HELA kommunen för att de digitala tjänster som skall införas verkligen blir tillgängliga för alla kommuninnevånare.

Med denna motivering reserverar vi oss mot satsningen på
fritt WiFi i offentliga lokaler under 2017.

Gnesta 20161205

Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Sarah Kinberg (L)
Lena Staaf (V)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.