katrineholm kan göra mer för renare hav

Centerpartiet vill gå snabbare fram än kommunen för att få bort mikroplasterna från havet.

Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent, skriver i Kuriren 5 juni om att fler behöver ta ansvar för havens framtid. Inriktningen är nedskräpning.

Jag och Centerpartiet delar den uppfattningen att fler behöver ta ansvar för miljön. Vi har därför lagt ett förslag att Katrineholms kommun ska bidra till renare hav genom att införa inköpsförbud för hygienartiklar som innehåller mikroplast. Vi vill också att kommunen ska informera invånarna om vad de själva kan göra för att inte de minimala plastbitarna ska föras ut i vattnet.

Det här stegen vill nu inte majoriteten i kommunen ta, utan tycker att det räcker med att så småningom ha en rekommendation att upphandlarna ska välja bort produkter som innehåller mikroplaster samt att vänta in de förslag på förbud som kanske kommer.

Det är att jobba alldeles för långsamt. Vi måste alla göra vad vi kan för att få ett renare vatten och ett renare hav. Ett sätt är att inte köpa sådant som vi redan vet är skadligt för miljön."

Inger Fredriksson, Centerpartiet

(Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren 9 juni 2017)

Text