Laddstolpar in i planerna

Vinterskog

Centerpartiet vill att Katrineholms kommun ska planera för laddstationer redan från början.

I ett förslag som lämnats in till kommunfullmäktige förklarar Centerpartiet varför det behöver skrivas in redan i detaljplanen hur laddning för elbilar kan ordnas.

En förklaring till varför det inte finns fler elbilar i Sverige är bristen på ställen att ladda dem. Det beror i sin tur på att elbilarna är få. Därmed uppstår ett oönskat moment 22.

Det ställs höga krav i samhällsplaneringen att integrera och skapa förutsättningar för hållbara transporter, förnybara energikällor och miljöhänsyn när nya områden planeras. Då är det viktigt att arbeta med både långsiktiga visioner och kortsiktiga handlingar. Centerpartiet vill att Katrineholms kommun genom att införa bestämmelser i detaljplaner bidrar till att påskynda utvecklingen av hållbara transporter.

Enligt uppgift från Energimyndigheten sker huvudelen av den överförda energin, ungefär 80-90 procent, vid icke publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att det ska bli möjligt att öka antalet laddfordon.

Eftersom ett fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens ordinarie parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen, är det lämpligt att placera laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som används på natten som används i störst utsträckning. Det kan gälla parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättsförening, vid ett hyreshus, villa eller en företagsparkering. När el finns framdragen är det relativt enkelt att installera uttag för laddning av elfordon.

Mot denna bakgrund vill motionärerna Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Ann-Charlotte Olsson och Anita Karlsson att varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon.