LSS Ska ses som en frihetsreform

Fotot visar ett fönster med galler och en staty av en häst.

LSS är en frihetsreform för att ge människor möjlighet att vara delaktiga i samhället.

 

Regeringen ser lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad i stället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet, skriver riksdagsledamöterna Per Lodenius och Solveig Zander i en debattartikel tillsammans med Inger Fredriksson.

Regeringen ser på lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad istället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar.

Alla människor har rätt att växa, försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är självklart för Centerpartiet.

Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Den som behöver assistans ska själv få bestämma både av vem och hur assistansen ska utföras. Den personliga assistenten bidrar till att den funktionsnedsatta kan arbeta och vara aktiv i samhället och det ger i sin tur fler människor i jobb samtidigt som människor mår bättre.

Centerpartiet värnar och vill utveckla LSS – det är en frihetsreform. Den statliga utredning som regeringen tillsatt för att se över assistansen ska utgå från ett flertal faktorer. Tonvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Centerpartiet anser att fokus ska ligga på hur vi kan förtydliga lagtexten och fortsatt garantera att de personer som har rätt till assistans får de timmar de behöver.

Det finns även fler problem inom assistansersättningen, exempelvis att beslut om assistansersättning omprövas efter två år. För många är det dock osannolikt att tillståndet skulle förändras och borde därför inte utsättas för prövningen. Detta behöver ses över. Vidare har assistansberättigade rätt till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan, men det har inte visat sig fungera.

Centerpartiet vill dessutom sänka trösklarna till arbetsmarknaden – för alla. För människor med funktionsnedsättning har vi därför följande förslag:

  • Möjlighet att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Anpassa studiemedlen för lägre studietakt på grund av funktionsnedsättning.
  • Möjliggör eftergymnasial utbildning efter gymnasie-särskolan.
  • Arbetsgivare ska inte medfinansiera sjukkostnader, ska istället ligga hos staten.
  • Underlätta för fler att starta eget företag.
  • Underlätta för fler sociala företag och medverka till sociala kontrakt.
  • Inför arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS).

I väntan på regeringens utredning den 1 oktober 2018 kommer de berörda att vara oroliga för indragna timmar, avslagna ansökningar och inte våga ansöka även då behoven finns. Det är inte värdigt för en redan utsatt grupp. Centerpartiet vill i stället medverka till ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot med ansvar förfrågor kring funktionshinder

Solveig Zander (C) riksdagsledamot och talespersonsocialförsäkringsfrågor

Inger Fredriksson (C) gruppledare i Katrineholm