Säger ja till c-förslag om servicepunkter

Bilden visar ett besök i Björkvik från valrörelsen 2014.

En av de föreslagna servicepunkterna kan bli i affären i Björkvik, där Centerpartiet gjorde nedslag i valrörelsen med den mobila husvagnsvalstugan.

 

Centerpartiet lämnade i september 2014 in en motion om att Katrineholm ska införa servicepunkter. Nu harkommunfullmäktige sagt ja till förslaget.

Frågan kommer att avgjordes när kommunfullmäktige i Katrineholm samlas för 2017 års första sammanträde och det finns bara ett förslag att besluta om - att godkänna motionen.

- Servicepunkter är ett sätt att utöka servicen på landsbygden, säger Inger Fredriksson, gruppledare och motionär. Tanken är att det ska finnas en samlingspunkt i bygden där människor kan mötas och uträtta en del ärenden. Här ska också finnas kommunal service.

Idén är inte ny, men den har inte tidigare förverkligats i Katrineholm. Dock finns punkten med ik den nyligen beslutade översiktsplanen för landsbygden.