Sjukt långt till jämställd vård

Det är långt kvar till en jämställd vård.

Kvinnor och män sjukskrivs olika länge av läkare för samma diagnos. Det skiljer nästan fem dagar, om första och andra läkarintyget räknas in visar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en färsk rapport. Inte nog med att läkarnas bedömningar skiljer sig om det är en man eller en kvinna som inte kan arbeta på grund av sjukdom, intygen skiljer sig också regionalt. Men alltid är det kvinnorna som har den kortaste sjukskrivningstiden.

Det är helt sjukt att män sjukskrivs längre än kvinnor för samma diagnoser. Vi borde ha kommit längre. Centerkvinnorna vill se en jämställd vård, där även läkare tar ett ansvar för att behandla patienten utifrån den sjukdom som individen har och inte utifrån patientens kön.

Det är därför ett bra förslag av Inspektionen för socialförsäkringen att varje landsting behöver göra systematiska uppföljningar av läkares sjukskrivningar av kvinnor och män. Det finns inget att vänta på. Läkarna kan sluta göra skillnad redan idag.

Inger Fredriksson, Centerkvinnorna i Stora Malm

Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren


Sjukvården är inte jämställd.