Vem är det som styr?

Inger Fredriksson ifrågasätter i en insändare i Katrineholms-Kuriren vad Moderaterna gör i majoriteten.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv sin näringslivsranking. Katrineholm tappar något i rankingen, men det är som bekant många faktorer som påverkar hur enkäterna fylls i som slutligen leder fram till placeringarna. En del går att påverka med faktiska satsningar, andra beror på bedömningar hos den som svarar.

Oavsett vilket, så är det intressant att det inte är det på papperet näringslivsansvariga kommunalrådet i Katrineholm, Lars Härnström (M) som kommenterar resultatet för kommunens räkning, utan det är som alltid kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). Likaså är det han som i Katrineholms-Kuriren kommenterar nyordningen att näringslivschefen ska ha sin placering på Gröna kulle och inte inom samhällsbyggnadsförvaltningen som tidigare.

Jag som är med i kommunstyrelsen är inte förvånad. Mer förvånande är att Moderaterna är kvar i den styrande majoriteten, när de inte ens får uttala sig om de frågor, där de sägs ha ansvaret.

Inger Fredriksson (C)