INFÖR RÄTTVIKSMODELLEN

Hus med skyltfönster och en vimpel, där det står Änglarnas kök och öppet. Det är snö på bilden.

Med Rättviksmodellen ökar förståelsen för företagandets villkor.

 

Fler företag är en förutsättning för fler jobb och för att Katrineholm ska växa. Mer kan göras för att underlätta företagandet i Katrineholm, anser Centerpartiet. Vi föreslår att kommunen ska arbeta mer enligt Rättviksmodellen.

För att det ska bli fler företag krävs det företagsamma människor som startar och driver allt från enmansföretag till små, medelstora eller stora företag. Förutsättningarna i företagandet är olika, men alla är beroende av ett gott företagsklimat, så att det är enkelt och lönsamt att driva företag.

Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen kan se till att skolans utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har en passande gymnasieutbildning, samt att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt som att samhällets infrastruktur fungerar (Centerpartiet räknar in skolor, omsorg, kultur, fritid etc i detta), så måste kontakterna mellan kommunen och företagen fungera smidigt. Det handlar om att hitta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.

I Rättviks kommun har man sedan flera år tillbaka arbetat på detta sätt. Metoden har döpts till ”Rättviksmodellen” och innehåller framförallt två delar. Den ena är att kommunens inspektörer kommunicerar med företagen i första hand och om det vid en inspektion hittas fel, så förs det en dialog med företaget för att förklara vad som är fel och vilka konsekvenser det kan få. Nästa steg, om företaget inte gjort de förändringar som behövs, blir att gå vidare med de lagliga metoderna om föreläggande följt av föreläggande med vite och sanktioner.

Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. De företag som har tillsyn från kommunen betalar en fast kostnad för tillsyn och en rörlig del för den tillsyn som gjorts på företaget. Företaget betalar bara den rörliga kostnaden om tillsyn på företaget har utförts och räkningen kommer när tillsynen är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den kontroll som verkligen utförts.

Där denna modell har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat och företagsklimatet har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning. Centerpartiet vill att detta arbetssätt införs även i Katrineholm.