Bygg bostäder på landsbygden

Bilden visar ett öppet fönster med blomkrukor i. Utanför syns en gårdsplan.

Det behövs bostäder även på landsbygden, så att man kan bo kvar även när villan blivit för stor eller när man inte vill flytta till stan.

 

Kooperativ hyresrätt kan vara en möjlighet att få igång byggande på landsbygden, påpekar Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) i en motion till kommunfullmäktige.

Här följer motionen i sin helhet:

"Centerpartiet vill att landsbygden ska utvecklas. Det ska gå att bo, leva och arbeta i hela Katrineholm. En förutsättning för att servicen ska fungera är att det finns ett underlag för skola och affär med mera. Det måste också finnas bostäder som fungerar genom hela livet, såväl för unga som vill flytta hemifrån som för de något äldre som tycker att villan blivit för stor eller för arbetsam att sköta om.

Vi har, under valrörelsen, vid flera tillfällen mött människor som velat bo kvar i sin hembygd, men som inte ser några alternativ, eftersom det inte byggs några nya lägenheter. Vi har också pratat med bostadsföretag som vill bygga, men som inte kan hitta en fördelaktig finansiering så att hyresnivån blir rimlig.

I Katrineholms kommuns bostadsförsörjningsprogram står det att bostadstillväxten ska ske både på landsbygden och i centralorten. I Översiktsplanen framhålls att 1.000 bostäder ska byggas på landsbygden fram till 2030. För att planerna ska förverkligas krävs insatser från kommunen.

En möjlighet är att arbeta med kooperativ hyresrätt. Det är ett mellanting av bostadsrätt och hyresrätt, där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats när man flyttar in. Insatsen betalas tillbaka vid en avflyttning och det sker alltså ingen försäljning av lägenheter. Hyran kan sättas lägre, eftersom hyresgästen har bidragit till finansieringen av fastigheten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.

Katrineholm 5 september 2018

Inger Fredriksson (C) Anita Karlsson (C)