Livsviktigt hitta rätt

Ett tegelhus där det lyser ur alla fönster och det är snö runt. Huset är Katrineholms kommunhus, Gröna kulle.

Det är svårt att hitta rätt i Katrineholm, eftersom gatunamn och kvartersnamn saknas på husen.

 

Skyltningen i Katrineholm kan bli mycket bättre med gatunamn och kvartersnamn. Det är inte minst viktigt när livräddning via SMS införs. Därför föreslår Victoria Barrsäter och Ann-Charlotte Olsson i en motion att skyltarna ska ses över.

Här följer motionen i sin helhet:

"Även om dagens teknik med GPS och liknande gör det lättare att hitta rätt, så behövs det fortfarande en tydlig skyltning. I Katrineholm saknar många hus och gator skyltar med kvarters- och gatunamn. Denna information behövs för att hitta rätt, vilket idag blir extra viktigt när tjänsten ”SMSlivräddare” införts. Tjänsten innebär att den som har en aktuell hjärtlungräddningsutbildning kan kallas in för rädda liv i väntan på att ambulans kommer till platsen. Den som har fått ett larm måste då veta att den har kommit till rätt adress utan att behöva lägga onödig tid på att leta sig fram till rätt dörr. Rätt skyltning kan bokstavligen vara livsavgörande.

Centerpartiet anser att kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydlig för att göra det lättare att hitta i Katrineholm. Det har också ett kulturhistoriskt värde att känna till kvarters- och gatunamn.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och gatunamn.

Katrineholm 14 januari 2019

Ann-Charlotte Olsson (C) Victoria Barrsäter (C)"