SD agerar inte

Det är inte någon slump att Sverigedemokraterna inte lägger några egna förslag, skriver Inger Fredriksson (C) i en insändare införd i K-K.

Jag tänkte att det var en slump att inte Sverigedemokraterna hade något eget förslag till kommunplan för Katrineholm, när kommunstyrelsen fattade beslut i december, utan röstade ja till majoritetens. Men det var i stället så att SD inte har någon annan uppfattning.

Sverigedemokraterna är inget oppositionsparti i Katrineholm. Deras företrädare orkar bara opponera när det gäller val av ledamöter. Några egna förslag att lägga i styrelser och nämnder finns helt enkelt inte.

Inger Fredriksson
gruppledare för Centerpartiet och oppositionsråd