Vilka prioriteringar görs vid halka?

Hur går halkbekämpningen till? Vilka prioriteringar gör kommunen, undrade Victoria Barrsäter (C) i en fråga till Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg.

Under vintern har temperaturen varierat kraftigt, vilket medfört snabbt uppkommen halka på gator och vägar. Nederbörd i kombination med frusna ytor gör också att halkan medför en uppenbar risk för exempelvis fallolyckor. En olycka medför stort lidande för personen som drabbas av en skada/fraktur och ger höga kostnader för samhället. Att så långt möjligt förebygga olyckor är därför viktigt.

Ett exempel, som jag har fått till mig, var måndagen den 7/1 2019 då Lagerlundavägen utanför distriktssköterskemottagningen i Valla var glashal. Många äldre personer besökte mottagningen denna morgon och risken för fallskador var uppenbar.

Mot bakgrund av detta, vill jag fråga Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg:

Vilka prioriteringar görs när det gäller halkbekämpning?