Östersjön behöver egen EU-kommissionär

- Det behövs en särskild EU-kommissionär för Östersjön som kan tjata hål i huvudet på regeringarna i länderna runt Östersjön.

Det sa Centerpartiets toppkandidat i valet till Europaparlamentet Gustav Hemming, när han gästade Katrineholm.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Det handlar om gamla miljösynder, men också om fortsatt övergödning från otillräckliga reningsverk och läckande marker, som gör innanhavet syrefattigt när näringen bryts ner. Torsken lider.

- Alla länder som gränsar till Östersjön är medlemmar i EU utom Ryssland. Det finns goda möjligheter att göra något åt Östersjön, men vi måste göra det nu, annars har vi snart ingen torsk och alla länder vill ha fisk, sa Gustav Hemming.

För att betona vikten av detta behövs det en särskild EU-kommissionär med ansvar för Östersjön.

Det går inte att fortsätta att skicka räkningen på framtiden, menade han. Centerpartiet driver på för att det införs en utsläppshandel för Östersjön.

- Klimatfrågan är det största miljöhotet mot världen idag. Klimathotet är farligt, för det rubbar balansen i hela ekosystemet. Det här är en EU-fråga. Det spelar ingen roll var i världen som vi bränner kol eller olja, följderna av det drabbar alla.- Det som vi måste göra i EU för klimatet är att satsa på miljövänliga transporter och höja målen att få ner utsläppen. Flygfrågan är en del av detta, en växande del. Där kan Sverige jobba för ökad inblandning av förnybart i flygbränslet. EU har en helt annan möjlighet än Sverige att trycka på. EU kan driva på för en färdplan för fossilfritt flyg. EU är en tung spelare som kan trycka på USA och Kina med flera. Chicagokonventionen, som förbjuder beskattning av flygbränslen, måste förhandlas om.

Till den som tycker att valet 26 maj till Europaparlamentet är svårt och att de inte kan tillräckligt för att rösta, gav han rådet att fundera över vilka frågor som de tycker är viktiga.

- Vill du rädda miljön och se ett öppet Europa, då ska du välja Centerpartiet, som dessutom har ett småföretagarperspektiv på politiken.

Inger FredrikssonCenterpartiets EP-kandidat Gustav Hemming gästade Katrineholm och talade vid ett öppet möte.