FRÅGAR OM BARNKONVENTIONEN

Inger Fredriksson vill att kommunfullmäktige ska få en föredragning om Barnkonventionen som nyligen har blivit lag.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Sedan 1 januari i år har barnkonventionen om barnens rättigheter blivit lag i Sverige. Hela samhället, såväl enskilda som kommuner, föreningar och myndigheter, behöver kunskaper om vad lagen säger och hur den får genomslag i vardagen.

Kommunfullmäktige samlas regelbundet och våra sammanträden är offentliga. Att i samband med ett sammanträde informera om barnkonventionen i form av en föreläsning skulle kunna vara ett sätt att öka kunskapen om den nya lagens krav för att skydda barns rättigheter.

Jag vill därför fråga kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) följande:

Kan fullmäktige och allmänheten få information om Barnkonventionen genom en föreläsning vid kommande sammanträde?

Frågan besvarades vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 januari med ett JA! Det kommer att bli en föreläsning i någon form om barnkonventionen vid kommande kommunfullmäktigesammanträden.