C satsar på undersköterskorna

Visst behövs det fler händer i vården! Men det behövs också fler med gedigen utbildning för att möta behoven av vård och omsorg.

Centerpartiet har därför föreslagit en satsning om 400 miljoner årligen för att 1700 undersköterskor ska kunna gå en betald specialistutbildning på samma sätt som sjuksköterskor kan göra idag.

Vi vill också i Centerpartiet satsa på undersköterskorna genom att grundutbildningen kvalitetssäkras med en standardisering. Då vet arbetsgivaren vad undersköterskan kan, oavsett var hen har fått sin utbildning. Det ökar tryggheten för alla och höjer yrkets status.

Utan undersköterskor stannar vården.

Inger Fredriksson (C)

(Insändare införd i K-K 11/2 2020