47 miljoner extra till katrineholm

- Det är mycket positivt att Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen presenterat ytterligare satsningar på kommunerna. Det innebär att Katrineholm får ytterligare 47 miljoner för 2020 för att möta dagens pressade situation, säger Inger Fredrisson, oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet i en kommentar.

Tidigare i år presenterade regeringen ett tillskott till kommunerna och regionerna. Totalt handlade det då om fem miljarder. Nu tillförs ytterligare 15 miljarder under 2020 för att möta prövningarna som kommer i Coronakrisens spår. Dessutom kommer de generella bidragen att höjas permanent med 12,5 miljarder 2021.

För Katrineholms del innebär detta ett tillskott om 47 miljoner för 2020.

- Det är en mycket välkommen förstärkning med den extra satsningen. Vi vet att vi är inne i en mycket svår tid, med en pandemi som slår till mot de svagaste i samhället och som dessutom drabbar företag som inte kan producera eller har några kunder att sälja till. Då behövs det insatser som kan möta Coronakrisens efterverkningar även lokalt.

- Nu måste dock resurserna läggas på människors hälsa, men det är en trygghet att veta att det finns resurser till den ljusare vardag som kommer så småningom för alla i Katrineholm, säger Inger Fredriksson.