Dahlström skruvar
och oppositionen muttrar

Jag kan inte låta bli att tänka på IKEAs reklam för ett antal år sedan: ”Vi skruvar och du muttrar”. Kommunalrådet Göran Dahlström drar i skruvar i nya ishallens konstruktion som en extra invigning. Det var ju ett tag sedan sist han invigde något och att flytta fokus från den besvärande bristen på öppenhet i kommunen är en välprövad strategi.

Det är klart att vi i oppositionen muttrar samtidigt. Inte för att Socialmoderaterna fattat beslutet om att bygga en bandyhall, den debatten är redan avklarad, utan för Göran Dahlströms maktfullkomlighet, brist på öppenhet och respekt för att beslut ska fattas i god ordning.

Artikeln i Katrineholms-Kuriren om hallbygget avslutas nämligen med citatet: ”Men det blir inte med några föreningsutrymmen. För dessa kommer det att finnas plats i de nya bostäder som ska byggas där rinken finns i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).”

Han uttalar sig alltså tvärsäkert om hus som inte finns och där det enda politiskt fattade beslutet är att Tegelstaden Bygg AB slutit ett markanvisningsavtal. Innan det finns hus på marken ska det upprättas ett plan-PM som underlag till det planuppdrag som bygg- och miljönämnden ska fatta beslut om inför arbetet med en ny detaljplan. Bygg- och miljönämndens nästa planerade sammanträde är 13 maj.

Dahlström går som vanligt händelserna i förväg. Det är djupt olyckligt. Demokrati och öppenhet måste fungera även i Katrineholm. Det ska inte finnas några genvägar via Gröna kulle. Katrineholmarna ska ha möjlighet att säga sitt och inte behöva invänta valdagen vart fjärde år.

Inger Fredriksson

Oppositionsråd och gruppledare (C)

(Insändaren införd i Katrineholms-Kuriren 8 maj 2020)