Ja, vi satsar på barn och unga!

Bo Sundahl, Lärarförbundet, uppmanar i K-K 2/6 de lokala partierna att satsa på utbildning i Katrineholm. Och ja, jag kan svara Bo Sundahl direkt, att Centerpartiet satsar.

Vi har i våra budgetdirektiv för nästa år reserverat medel för löneökningar till nämnderna. Vi motsätter oss ett tvångssparande som kommer att drabba barn och unga.

Centerpartiet anser att barnperspektivet måste vara ledande och mer måste göras för att fler unga ska kunna lämna skolan med godkända betyg, så att de kan förverkliga sina drömmar och utbilda sig till sitt framtidsjobb – som anställda eller som företagare. Detta kräver ett strategiskt, långsiktigt och målinriktat arbete.

Därför har vi också avsatt fyra miljoner att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor.

Inger Fredriksson
oppositionsråd och gruppledare (C)

(Insändaren införd i Katrineholms Kuriren 4 juni 2020)