Gick enligt plan i Forssjö

Med byggplanerna i hand gick Centerpartiet i Katrineholm på byggmöte i Forssjö.

I den ljuvliga sommarkvällen begav sig medlemmarna iväg från badplatsens parkering mot Ragnars gärde. På den gamla potatisåkern växer nu upp bostäder av olika slag. Där finns även tomt för förskola och för gemensam odlingsmark, vilket Centerpartiet förde in när planen var ute på samråd.

Promenaden fortsatte sedan till vattenverket, där Sörmland Vatten kompletterat anläggningen med rening för att ta bort mangan och järn bland annat.

Forssjö har också växt kring skolan. När nya förskolan kom till planlades området Forssjökvarn och flera bostäder kunde byggas – gula eller röda, för att smälta in så mycket som möjligt i den gamla miljön.

Bertil Carlsson, Centerpartiets ledamot i Bygg- och miljönämnden, ledde vandringen och informerade om strandskyddsbestämmelser och annat som påverkar byggande.

Den fina kvällen, som genomfördes med respektfullt avstånd i dessa coronatider, avslutades med att kaffekorgarna plundrades lite vid sidan om badplatsen, där Forssjös unga badade för fullt.

Inger Fredriksson