Gör ett omsorgslyft

Inte mycket har varit sig likt i år. Särskilt våra äldre har mött en ny verklighet, då de genom sin samlade ålder och eventuella sjukdomar har bedömts tillhöra en riskgrupp som måste hålla sig hemma i en frivilligt ofrivillig karantän.

Det har inneburit att anhöriga inte kunnat göra sina regelbundna besök och att vanliga, normala aktiviteter i föreningar i stort sett upphört för dem över 70. Vardagen har också inskränkts genom att handlingsfriheten begränsats, när anhöriga handlar eller att du som äldre helst ska besöka affären när ingen annan är där.

Begränsningarna av friheten har gjorts i avsikt att skydda våra äldre. Ingen kan ännu veta om det svenska samhället har gjort för mycket eller för lite. Facit har vi som bekant alltid efteråt.

Det vi dock redan idag kan se, är att det inom äldreomsorgen behövs förnyelse och ett nytt ledarskap. De som behöver kommunens omsorg ska möta färre olika personer och fler som har utbildning för den insats som de utför.

Centerpartiet anser att Katrineholm ska använda sig av omsorgslyftet för att höja personalens kompetens. Vi vill också att kommunen ska inleda ett arbete med att öka personalkontinuiteten för att öka de äldres trygghet och minska riskerna för att sprida smittor.

Det här har vi avsatt extra medel till i vårt förslag till budgetplanering.

Inger Fredriksson
oppositionsråd och gruppledare (C)

Ann-Charlotte Olsson
ledamot i vård- och omsorgsnämnden (C)

Sten Holmgren
ersättare i vård- och omsorgsnämnden (C)

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren)