Viktiga värden i vardagsmiljön

Entrén utanför Safiren eller Folkets hus i Katrineholm byggs om. Bort med handikapparkering, stenplattorna, träbänkar, trälådorna som avgränsade rabatten, magnolia och taggbuskar. In med helt ny gatsten och nytt betongmonument.

Det kanske blir fint, men var det nödvändigt? Ska kommunen, i det här fallet förvaltaren KFAB, laga sådant som inte är trasigt? Kunde inte investerade medel, enligt K-K 2 juli 1,5 miljon kronor, ha använts bättre?

Folkets hus är ganska tidstypiskt. Miljön känns igen från skolor runt om i landet. Träbänkar och trälådor runt planteringarna av taggbuskar med begärliga röda bär för fåglarna. Jag kan tycka att Katrineholms kommun kan spara lite tidstypisk miljö runt sina hus. För det var så här det såg ut för omkring 50 år sedan.

Det som inte är trasigt behöver inte lagas. Kommunen kan använda resurserna bättre än att göra om miljöer som är typiska för sin tid. Dessutom gav bärbuskarna fåglarna mat och magnolian stillsamt vårhopp med varje knopp och blomma. Det är också viktiga värden i vår vardagsmiljö.

Inger Fredriksson (C)

(Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren.)

Text