Vi jobbar för en positiv framtid

Centerpartiets budget för 2021 innehåller satsningar på barn, unga och äldre! Men vi vill också sänka hastigheten i samhällen som Forssjö, Björkvik, Julita, Sköldinge och Valla genom att sätta upp digitala fartbegränsningar.

Läs hela vårt budgetförslag här , 8.9 MB.!