Gör mer för företagen i COVID-tider

Katrineholms kommun behöver förlänga stödet till näringslivet i Covid-tider och snabbutreda hur kommunen ytterligare kan hjälpa företagen att komma igenom krisen. Det föreslår Inger Fredriksson (C) i ett initiativ till kommunstyrelsen.

Covid-19 har slagit hårt mot individer och mot samhället på olika sätt. Regeringen har, med stöd från Centerpartiet, stöttat på olika sätt för att mildra pandemins effekter. Beslut har fattats om olika stöd till näringslivet. Det har handlat om omsättningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, möjlighet till korttidspermittering, möjlighet att skjuta upp skatter och stöd för hyressänkningar.

Krisen för företagen och företagarna har pågått länge och ser ut att fortsätta under 2021, trots det löfte om en ljusare framtid som vaccineringen ändå innebär. Därtill förmörkas horisonten särskilt för småföretagaren, som kanske inte har samma ekonomiska muskler som storkoncerner, när utlovade stöd inte har betalats ut.

Katrineholm har omkring 3.000 företag. Ungefär två tredjedelar av dem är enmansföretag och en tredjedel har minst en anställd. (SCB angav 2018 siffrorna 3.040 företag, varav 862 med minst 1 anställt och 2.178 utan anställd, alltså enmansföretag.) Det är många arbetstillfällen som behöver ersättas för varje företag som inte överlever omsättningsminskningen som Covid orsakar.

Katrineholms kommun har tagit egna initiativ för att stötta lokalt genom att ge företagen möjligheten att skjuta upp betalningen för hyra i KFAB/KIABs lokaler, avgiften för vatten och avlopp, sophämtning och tillsyn. Detta likviditetsstöd upphör 28 februari 2021.

Tyvärr fortsätter Covid att pressa företagen, särskilt de små, och faran är inte över i slutet av februari. Det behövs en längre tidshorisont och konkreta lättnader för att företagen inom framförallt handel, service och besöksnäringen ska ta sig igenom 2021.

Jag yrkar därför:

Att kommunstyrelsen förlänger de gjorda satsningarna och ger kommundirektören i uppdrag att snabbutreda hur kommunen ytterligare kan hjälpa företag ta sig igenom krisen.

Kommunstyrelsen kommer att behandla initiativet vid sammanträdet 27 januari.