Sorglig syn på företagsamhet

- Det är sorgligt att Moderaterna och Socialdemokraterna i Katrineholm inte vill underlätta för småföretagen att ta sig igenom Covid-19. Det säger en hel del om synen på företagande, säger Inger Fredriksson, oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet.

Inger Fredriksson hade inför kommunstyrelsens sammanträde 27 januari lagt fram ett initiativ med förslag om att Katrineholm kommuns anstånd för betalning av hyror och avgifter skulle förlängas efter 28 februari samt att kommundirektören skulle få i uppdrag att snabbutreda vad mer kommunen kan göra för att underlätta för företagen att ta sig igenom 2021.

Svaret från majoriteten blev i stort ett avslag. Det är inte aktuellt att ge kommundirektören något sådant uppdrag.

- Göran Dahlström var tydlig med att det i grunden inte är en kommunal uppgift att stötta företag. Det är oerhört provocerande och sorgligt, att majoriteten av (S) och (M) inte ens vill se vad som kan göras. Det här sänder signaler till redan hårt pressade företagare, säger Inger Fredriksson (C).- Tyvärr ser krisen för företagen och företagarna ut att fortsätta under 2021, trots det löfte om en ljusare framtid som vaccineringen ändå innebär. Därtill förmörkas horisonten särskilt för småföretagaren, som kanske inte har samma ekonomiska muskler som storkoncerner, när utlovade stöd inte har betalats ut. Ett besked om att kommunen försöker hjälpa till hade underlättat.

Katrineholm har omkring 3.000 företag. Ungefär två tredjedelar av dem är enmansföretag och en tredjedel har minst en anställd. (SCB angav 2018 siffrorna 3.040 företag, varav 862 med minst 1 anställt och 2.178 utan anställd, alltså enmansföretag.)

- Det är många arbetstillfällen som behöver ersättas för varje företag som inte överlever omsättningsminskningen som Covid orsakar, säger Inger Fredriksson.