Rusta fler till egen försörjning

Centerpartiet anser att mer måste göras för att rusta fler att gå till egen försörjning. När socialnämnden fattade beslut om den egna nämndens budget, framhöll Anders Gölevik (C) bland annat det.

I Centerpartiets kommunbudget fanns utrymme för löneuppräkning och till en satsning om åtta miljoner för att socialnämnden och Viadidaktnämnden ska kunna planera och genomföra en satsning för att rusta fler att gå ut till egen försörjning. Målet är att skapa social hållbarhet.

Centerpartiet vill även att fem miljoner ska öronmärkas för att finnas i beredskap till insatser för att motverka att barn far illa.

Förslagen röstades dock ner av nämndens majoritet.