Äldre utan anhöriga behöver stöd

2020 var året då äldreomsorgen sattes i fokus. En av erfarenheterna som dragits är att det behövs personal med bättre utbildning och att äldre som har hemtjänst behöver möta färre olika personer som de får hjälp av. Här kommer omsorgslyftet med utbildning och resursförstärkningar, som Centerpartiet medverkat till i statsbudgeten, att göra skillnad, skriver Inger Fredriksson (C) i en debattartikel publicerad i Katrineholms-Kuriren.

Men det räcker inte. Ett tungt lass för att få mamma och pappa att må bra dras av alla barn och barnbarn. De förväntas finnas med vid vårdbesök och allmänt se till att vardagen fungerar. Det innebär många timmars samtal med biståndshandläggare, hemtjänstens personal och chefer, vårdcentraler, hemsjukvård, rehab med mera. Allt detta måste göras för att kompensera att den äldre inte själv kan föra sin talan och se till de egna rättigheterna. Det behöver inte betyda att personen är oförmögen, det betyder mer att den är i en sådan beroendeställning att den varken kan eller vågar säga emot. Den kanske inte ens förstår att vardagen skulle kunna vara annorlunda.

Det är gott och väl när det finns anhöriga, men vad händer alla dem som inte har nära anhöriga? I Sverige ökar ensamhushållen och den släkt som kan finnas, kan vara ”släkt på långt håll” i dubbel bemärkelse.

Centerpartiet har alltid stått på den lilla människans sida och värnat om ett starkt samhälle, när människor är svaga. Äldre utan anhöriga behöver ett skyddsnät. De behöver en ställföreträdande anhörig eller ett anhörigombud, som kan agera för personens bästa.

Ställföreträdaren, eller ombudet, behöver ha juridisk rätt att föra den enskildes talan mot kommunen och sjukvården i första hand och syftet är att ta till vara personens rättigheter. Det är alltså inte i första hand att ta ett ekonomiskt ansvar för den äldre, utan mer att vara ett stöd i livet så att personen inte far illa under de sista åren när krafterna sinar.

Ställföreträdande anhörig eller anhörigombud bör kunna erbjudas den som saknar anhöriga. Det kan finnas många tänkbara sätt att möta behoven. Det kan ske genom idéella föreningar (Röda korset, pensionärsorganisationer), kyrkor och samfund eller genom ett nytt, offentligt åtagande från kommun, region eller stat.

Det som är tydligt är att behovet finns och kommer att öka. Det behöver finnas fler som talar för äldre utan anhöriga.

Inger Fredriksson (C)