Företagen har vårt stöd

Covid-19 har slagit hårt mot individer och mot samhället på olika sätt. Regeringen har, med stöd från Centerpartiet, bidragit för att mildra pandemins effekter. Beslut har fattats om flera stöd till näringslivet. Det har handlat om omsättningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, möjlighet till korttidspermittering, möjlighet att skjuta upp skatter och stöd för hyressänkningar.

Krisen för företagen och företagarna har pågått länge och ser ut att fortsätta under 2021, trots det löfte om en ljusare framtid som vaccineringen innebär. Därtill förmörkas horisonten särskilt för småföretagaren, som kanske inte har samma ekonomiska muskler som storkoncerner, när utlovade stöd inte betalas.

Centerpartiet värnar om våra företagare här i Katrineholm, i Sörmland och i Sverige. Vi vet vad företagen, små som stora, betyder för att samhället ska fungera och för att människor ska ha ett jobb och en egen försörjning. Utan företag kommer det inte in nya skattekronor till våra gemensamma åtaganden. Pengarna rinner i stället ut från olika försäkringssystem och den enskildes frihet begränsas av ovissheten om den egna ekonomin.

I svåra tider är det därför extra angeläget att företagen mår bra så att så många som möjligt kan ha ett arbete att utföra och en arbetsplats att återvända till, när karantänsdistansarbetet tar slut.

Vid kommunstyrelsens möte pekade Centerpartiet på möjligheten för Katrineholm att förlänga anstånden för hyror och avgifter. Vi ville också ge kommundirektören i uppdrag att snabbutreda vad mer som går att göra.

Svaret från Socialdemokraterna och Moderaterna blev att anstånden ska förlängas och att det räcker.

Den uppfattningen delar vi inte. Kommun kan göra mer. Vi förväntar oss att kommunens fastighetsbolag använder sig av det statliga lokalhyresstödet, att kommunen ser över taxor, är frikostiga att tillåta gatuhandel och uteserveringar för kommunens företag samt upprättar generösa avbetalningsplaner, när de uppskjutna hyrorna och avgifterna ska betalas. En annan möjlighet kan vara att låta restauranger och näringsställen svara för matleveranser till elever och äldre.

Centerpartiet kommer fortsätta trycka på för att stöd och kompensationer av olika slag ges till företagarna. Där förväntar vi oss ett tydligt agerande från regeringen. Företagen är de viktiga jobbskaparna som behövs för dagens och framtidens arbetsmarknad. Ingen tjänar på att företag går i konkurs. Företagen ska ha stöd så länge staten lägger restriktioner som begränsar verksamheten.

Inger Fredriksson, oppositionsråd och gruppledare (C)

(Debattartikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 12/2)