"Sundqvist anpassar sanningen"

Christer Sundqvist (M) hävdar i sin replik i K-K 15 mars att oppositionen medverkat till att försena införandet av möjligheten till digitala sammanträden i Katrineholms kommun. Det är verkligen att anpassa sanningen.

Oppositionen ville under hela 2020 få till möjligheten att ha digitala möten för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Detta var dock omöjligt i den socialdemokratiska och moderata majoritetens tankevärld. När det väl blev möjligt efter gruppledarnas träff 7 december skulle ett extra kommunstyrelsesammanträde i december eller ett extra sammanträde strax före kommunfullmäktige i januari inte göra någon skillnad.

Det är lite olika hur historien kan berättas.

Inger Fredriksson, oppositionsråd och gruppledare (C)

(Insändaren införd i Katrineholms-Kuriren 18 mars 2021)