Förläng stödet till företagen

Det är aldrig roligt att skriva ”vad var det jag sa?”. För vi vill alla företagarnas och kommunens bästa.

Men smittoläget har tyvärr inte förbättrats sedan i februari i år, då kommunstyrelsen i Katrineholm fattade beslut om Covid-19-anpassade företagsstöd fram till sista april i år. Utvecklingen har snarare gått åt andra hållet och vaccinationerna har inte heller kunnat genomföras i planerad takt.

Därför kvarstår krisen för företagen och företagarna. Centerpartiet förutsätter att kommunstyrelsen 28 april kommer att fatta beslut om fortsatta stödåtgärder samt om möjligheter till nedsättning, återbetalningsplan eller eftergift av upplupna avgifter. På så vis visar kommunledningen att den ser allvarligt på situationen och vill stötta näringslivet. En förlängning av insatserna visar också att Katrineholms kommun förstår företagens utsatta situation och är beredd att agera så långt det är möjligt.

Inger Fredriksson,
oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet

Insändaren införd i Katrineholms-Kuriren 22 april. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 28 april beslut om att förlänga stöden.