Öppna cirkusplatsen för motorungdom

Cirkusplatsen kan vara en plats för motorungdom att samlas. Det föreslår oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) i ett förslag till kommunstyrelsen.

Ungdomar med ett motorintresse i Katrineholm har haft svårt att hitta en samlingsplats dit de är välkomna. Spontana mötesplatser för A-fordon har mötts med förbud och anmälningar.

Ett mer konstruktivt alternativ är att peka ut en plats där de kan vara välkomna. Cirkusplatsen, intill Duveholmsgymnasiet, är en sådan plats som skulle kunna användas. Den består av en stor grusplan omgiven av vallar och med gymnasiet, järnvägen och Stora Malmsvägen som närmaste grannar. Nyttjandet skulle kunna begränsas tidsmässigt, förslagsvis kvällar och helger och om det kommer cirkus- eller tivolisällskap har de alltid förtur till platsen.

Jag yrkar därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att upplåta Cirkusplatsen för motorintresserad ungdom under avgränsade tider, skriver Inger Fredriksson i initiativet.

När förslaget behandlades av kommunstyrelsen fick styrelsen en utförlig genomgång av vad kommunen gjort unde de senaste dagarna för att hitta en lämplig plats. I nästa vecka utlovades att en lösning skulle presenteras.