Agera för Julita gård

Hur agerar Katrineholms kommun för att Julita gård ska öppna på nytt 2022? Det undrar Centerpartiets Ann-Charlotte Olsson i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).

Turistsäsongen är snart över, påpekar Ann-Charlotte Olsson i interpellationen.

Många har även i år hemestrat. Tyvärr har Katrineholms största turistmål Julita gård i princip hållit stängt med endast parken öppen och den avgiftsbelagda parkeringen igång. Inför årets säsong fördes samtal mellan kommunen, regionen och Nordiska Muséet för att få muséet att ompröva beslutet om stängning och få till några aktiviteter för att inte anläggningen helt ska läggas ner och falla i glömska som besöksmål.

Julita gårds verksamhet ger jobb i bygden och skatteintäkter till Katrineholms kommun. Dess verksamhet sätter Katrineholm på plats på turismkartan.

Det är därför viktigt att arbeta för en återöppning, med utställningar och aktivitetsdagar till säsongen 2022.

Svar på interpellationen lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 september.