"Vi står för vad vi gör"

Replik Klas Hansson K-K 31/8
Tänk om det någon gång skulle vara så att vi kunde diskutera vad vi vill med Svenska kyrkan, i stället för att ifrågasätta nomineringsgruppernas engagemang och också deras företrädare. Är det en elitkyrka Klas Hansson söker, där endast de som tror på rätt sätt har tillträde?

På likartat vis resonerar Posks olika företrädare i insändare och debattartiklar.

Centerpartiet står för en öppen folkkyrka, öppen för den som tror eller tvivlar, men hoppas. Vi gör inte skillnad på människor, vi utgår från alla människors lika rätt och värde. Vi företräder dem som lägger sin röst på oss i höst utifrån att vi som kandiderar delar samma värderingar och har ställt oss bakom ett gemensamt program. Vi står för vad vi är och gör.

Vi är övertygade om att en kyrka som är öppen, grön, nära, engagerad och modig har framtiden för sig.

Inger Fredriksson, Centerpartiet
kandidat i kyrkovalet till Katrineholmsbygdens församling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

(Repliken har varit införd i Katrineholms-Kuriren)