Gör mer för högre utildningsnivå

Vad gör Katrineholms kommun för att utveckla samarbetet med Mälardalens högskola? Det undrar Inger Fredriksson (C) i en interpellation till viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S).

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås kommer att bli universitet. Att ha en egen högskola, och snart även ett universitet, har varit ett verktyg för att göra det enklare för fler att studera vidare. Det har på så vis varit möjligt att bo kvar på hemorten och ändå skaffa sig en akademisk utbildning. Detta har gynnat Sörmland som helhet.

Katrineholm behöver få fler att studera vidare efter gymnasiet för att höja utbildningsnivån inom befolkningen. Det krävs också för att utveckla och behålla ett konkurrenskraftigt näringsliv.

När Centerpartiet besökte Mälardalens högskola i Eskilstuna och dess nya campus framkom det att samarbeten sker med flera kommuner i Sörmland, men att Katrineholm inte var en av dem.

Katrineholm ligger på strategiskt avstånd från såväl Eskilstuna som Västerås och med goda pendlingsmöjligheter. Det bör därför också vara ett tilltalande alternativ för den som vill läsa en teknisk utbildning eller en vårdutbildning, som är MDHs huvudinriktningar.

Katrineholms kommun bör på alla möjliga sätt underlätta för den som vill gå vidare till högre studier. Närhet är en faktor som inte ska underskattas, för att få fler att ta en högre examen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S) följande:

Hur samarbetar Katrineholms kommun och Viadidakt med Mälardalens högskola, som kommer att bli universitet?

Vilka planer finns för att utveckla samarbetet?

Vilka andra insatser görs för att höja utbildningsnivån i Katrineholm?

Katrineholm 25 oktober 2021

Inger Fredriksson (C)